Kalendarium

2019-03-27: Extra bolagsstämma

2019-05-15: Delårsrapport Januari - Mars 2019

2019-05-15: Årsstämma 2019

2019-08-23: Delårsrapport Januari - Juni 2019

2019-11-08: Delårsrapport Januari - September 2019

2020-02-14: Bokslutskommuniké 2019