Kalendarium

2018-05-16: Delårsrapport Q1 2018

2018-05-16: Årsstämma

2018-08-23: Delårsrapport Q2 2018

2018-11-08: Delårsrapport Q3 2018

2019-02-14: Bokslutskommuniké 2018