Koncernledning 

Koncernledningen i Empir Group utgörs av Lars Save och Torbjörn Nilsson.

 

CEO sedan 2015

Lars Save

CEO sedan 2015

Född 1954

Operativa uppdrag
Alfanode AB, VD
Amnode AB, VD
Hebatryck AB, VD

Styrelseordförande
Imladris AB
Hebatryck AB
Racasse AB

Styrelseledamot
Alfanode AB
Amnode
Docu Group
Frontwalker Uppsala AB
Samt fler mindre bolag.

Tidigare större uppdrag
Bisnode AB, VD och Koncernchef
Addnode AB, VD och Koncernchef
Alfanode AB, VD

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
21 977 A-aktier och 336 046 B-aktier via Alfanode AB.

50 500 B-aktier

Oberoendeförhållande
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende mot bolagets större aktieägare.

CFO sedan 2008

Torbjörn Nilsson

CFO sedan 2008

Född 1967

Operativa uppdrag
Empir Group AB, CFO

Styrelseledamot

Empir Applied AB
Empir Solutions AB
Empir Serve AB
Frontwalker Stockholm AB
MSC Frameworks AB
Portify AB

Tidigare operativa uppdrag
Nocom AB: CFO, 2006–2008
Northern Parklife AB: Ekonomichef, 2000–2006
Smålandsbörsen Data AB, Ekonomichef, 1992–1998

 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
4 667 B-aktier

Oberoendeförhållande
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende mot bolagets större aktieägare.