Styrelse

Per Hallerby

Styrelseordförande

Född 1946

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan, Stockholm

Övriga styrelsebefattningar
Nodeus AB, ordf.
Domiga AB, ordf.
Alfanode AB, ledamot
Hebatryck AB, ledamot
Stockholms Allmänna Gymnastik AB, ledamot
Holländska Ostar AB, ledamot 

Tidigare uppdrag/befattningar
Middagsfrid AB, ordf. 
Addnode AB, ordf. 
ComAround Scandinavia AB, ledamot
Yoyomotion AB, ordf. 
Grafiti Remover AB, ordf. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
11 651 B-aktier

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende mot bolagets större aktieägare.

Margareta Strandbacke

Född 1957

Utbildning 
Socionomexamen, Mittuniversitetet, Östersund

Övriga uppdrag/befattningar
DfindIT Executive, Business Area Manager 

Övriga styrelsebefattningar

Ecru Consulting AB, ledamot 

Tidigare uppdrag/befattningar
CAG Arete, VD
CAG Group, vice koncernchef 
Knowit Enterprise, VD
Knowit Mälardalen, VD
EZY Webbverkstaden, ledamot

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
8 600 B-aktier

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Margareta på LinkedIn

Per Råghall

Född 1950

Utbildning 
Systemvetare, Uppsala universitet 

Tidigare uppdrag/befattningar
Diverse befattningar inom SYSteam/EVRY-koncernen.  

 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
10 000 B-aktier

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Kajsa Lundfall

Född 1962

Utbildning
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Övriga uppdrag/befattningar
Advoco Communication AB, VD 

Övriga styrelsebefattningar
Advoco AB
Advoco Systems AB
Humanova Utbildning AB
Portify AB
Tell it to Mi, AB

Tidigare uppdrag/befattningar
Dialect AB, försäljningsdirektör 
Nortel Networks, Sales Director 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
Inget innehav.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jan Save

Född 1944

Utbildning
Jur. kand, Stockholms universitet 

Övriga uppdrag/befattningar
Advokatfirman Hammar KB, Managing Partner

Övriga styrelsebefattningar
Walkesborgs Förvaltnings AB, ordf. 
Gull och Stellan Ljungbergs Stipendiestiftelse, ordf. 
Fjällbacka Egendomsförvaltning AB, ordf. 
Café Bryggan i Fjällbacka AB, ordf. 

Tidigare uppdrag/befattningar
Järniakoncernen, bolagsjurist
Compiron AB koncernen

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2018
2 142 B-aktier

Oberoendeförhållande
Beroende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget.

Revisor

Per Gustafsson

KPMG AB

Inget aktieinnehav i Empir Group AB.