Underkoncern Frontwalker Group AB

Inom underkoncernen Frontwalker Group AB samordnar vi våra IT-specialister och konsultintensiva verksamheter. Med kompetensen och leveranskapaciteten från våra olika innehav kan koncernen samordna, leda och leverera betydande volymaffärer. Här samlar vi även specialister, tjänster och verksamhetsbolag vars främsta mål är att erbjuda en modern IT-infrastruktur som är innovativ, säker och som lever över tid.

Underkoncernen har också en viktig intern stödfunktion. Den är samordnande kring väsentliga funktioner och behov som våra verksamheter behöver i sin vardag. Till exempel hanteras här ramavtal, upphandlingsprocesser, kvalitet, konceptutveckling, varumärken, certifieringar, partnernätver och offshore tjänster. Våra specialistkonsulter har typiskt resursintensiva roller och arbetar bland annat som projektledare, kravare, systemutvecklare, systemarkitekter eller testledare. Branscherfarenheten är mångfasetterad. Tjänster och lösningar levereras i alla väsentliga IT-discipliner.

Vi har förmånen att samordna många, små och nischade verksamheter, snarare än få och stora. Till detta kan vi också addera våra starka partnerskap med andra specialistkonsulter. Vi tror på att behålla det lilla och nischade men att samtidigt kunna hämta styrka i samordning. Som koncern kan vi leverera stora projekt, samverka i kompetensutvecklingen, utbyta erfarenheter och alltid möta kraven i det viktiga kvalitet- och miljöarbetet.

IT-infrastruktur 

Gällande IT-infrastruktur har vi inom underkoncernen specialister och moderna tjänster vilka ger kunden en plattform innehållande den senaste tekniken. Våra konsulter tar hela ansvaret och hjälper kunden att utveckla sin verksamhet, ger full kontroll och bekymmersfrihet.

De konsulter som du, som kund, har kontakt med är alla specialister inom sitt område. Med ständigt kundfokus tar vi hand om din IT, så att du kan fokusera på dina arbetsuppgifter. Det som du kanske tycker är tidskrävande och tråkigt med IT, är det vi gillar allra bäst. Nyckelorden för våra leveranser är: mobilitet - när som helst, var som helst, säkerhet och automatik. Vi hanterar löpande driftsavtal omfattande drygt 2000 arbetsplatser och 300 servrar, varav flertalet placerade i våra egna datahallar.

Primära tjänster inom IT-infrastruktur:

  • Support
  • Digital arbetsplats
  • Molntjänster.

Kontakta underkoncernen Frontwalker Group

Över hela Sverige 

Vi har kontor på flertalet orter i Sverige och många av verksamheterna inom underkoncernen har liknande erbjudande men finns på olika orter vilket gör att vi alltid kan arbeta nära våra kunder.

fronwalker.se